top of page

Uchi Uke

Taekyoku Ni

Soto Uke

Seiken Ago Uchi

Sanbon Kumite

Sanchin Dachi

Oi

Gyaku

Musubi Dachi

Mawashi Geri Gedan

Mae Geri Chudan

Kumite Dachi

Kumite Kyokushin Vollkontakt

Kokutsu Dachi

Ibuki

Vorwärts Falltechnik Stand

Seitwärts Falltechnik Stand

Rückwärts Falltechnik stand

Prüfung auf den zweiten Rotgurt

10. Kyu auf 9. Kyu

bottom of page