top of page

Yoko Geri Gedan

Tetsui Yoko Uchi Jodan/Chudan/Gedan

Tetsui Oroshi Uchi

Tetsui Kome Kami

Tetsui Hizo Uchi

Taesoku Mawashi Soto Keage

Shuto Mawashi Uke

Shuto Uchi Uchi Jodan

Pinan Ichi

Nekoashi Dachi

Mawashi Gedan Barai

Haisoku Mawashi Uchi Keage

Vorwärtsfalltechnik mit Partner liegend

Seitwärts Falltechnik mit Partner

Rückwärts Falltechnik mit Partner liegend

Prüfung auf den zweiten Blaugurt

8. Kyu auf 7. Kyu

bottom of page